ODSTOUPENÍ OD VYBAVENÉ OBJEDNÁVKY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

7.2 Zboží na vrácení bez udání důvodu by mělo být:

a) nepoškozený, nesmontovaný, nepoužívaný

b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, obalu ...),

c) včetně přiloženého dokladu o koupi.

7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží dle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, doporučený postup je následující:

a) kontaktovat prodávajícího se žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky mailem (ne telefonicky), uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,

b) zaslat zboží zpět na adresu skladu prodávajícího (ADAMICCI - dizajnove.sk, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava) - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěné a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo ke znehodnocení samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy). Na prodejně (Trnavská cesta 67, Bratislava) je možné vrátit bez udání důvodu pouze zboží, které bylo vyzvednuto osobně.

c) uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).

7.4 Po splnění podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:

a) převzít zboží zpět,

b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne doručení zboží pro potřeby odstoupení od vyřízené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží.

7.5 V případě nesplnění podmínky dle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

7.6 V případě, že kupující uvedl ve své objednávce identifikační údaje o svém podnikání (IČ, DIČ nebo DI DPH), nemá právo na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě je pouze na prodávajícím či zákazníkovi umožní vrácení zboží. Pokud kupující při vyplňování objednávkového formuláře neuvedl firemní údaje, ale podle charakteru jeho objednávky je jasné, že bude zboží využívat v souvislosti se svou podnikatelskou činností, také nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.7. V případě, že kupujícímu bylo umožněno před objednávkou zboží řádně vyzkoušet na adrese kamenného provozu - Račianska 87 - Bratislava v požadovaném provedení (barva, rozměr a podobně), rovněž se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky internetového obchodu dizajnove.cz.

  1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
  2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě uvedené po potvrzení objednávky.
  3. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu dostupné, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.
  4. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji. Zboží je dodáváno k prvním zavíracím dveřím na adrese kupujícího. V ceně není standardně zahrnuta výnos a ani montáž výrobku. V případě zájmu jsou tyto služby kalkulovány individuálně.
  5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.
  6.  Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 14 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Product added to wishlist
Produkt přidán k porovnání.